DATABASE
EN         +

World Table Tennis Championship > Chiba 1991 > Korea Unification

Championship: 41. World Table Tennis Championship - 1991
Place: Chiba, Japan
Start: April 24, 1991
End: May 6, 1991

  KOU - Korea Unification


Gold Silver Bronze Total
1 1 2 4

Results


Table Tennis
Team women (_1_) Bun Hui LI
Cha-Ok HONG
Jung Hwa HYUN
Sun-Bok YU
Singles women (_2_) Bun Hui LI
Singles men (_3_) Taek Soo KIM
Mixed Doubles (_3_) Bun Hui LI
Song-hui KIM