• Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Ajude-nos a seguir com nosso trabalho de 20 anos. Você pode doar qualquer valor de forma pontual ou recorrente. Veja as opções a seguir:


Jogos Olímpicos de Verão > Barcelona 1992 > Beisebol

Competição: XXV. Jogos Olímpicos de Verão - 1992
Local: Barcelona, Espanha
de: 25 de julho de 1992
a: 9 de agosto de 1992

Pódio


Beisebol - Masculino
05-08-1992 (_1_)  Cuba CUBCuba
Alberto HERNANDEZ
Antonio PACHECO
Ermidelio URRUTIA
German MESA FRESNEDA
Giorge DIAZ
Jorge Luis VALDES
Jose DELGADO
Jose Antonio ESTRADA
Juan PADILLA
Lazaro VARGAS
Lourdes GOURRIEL
Luis ULACIA
Omar AJETE
Omar LINARES
Orestes KINDELAN
Orlando HERNANDEZ
Osvaldo FERNANDEZ
Rolando ARROJO
Victor MESA
05-08-1992 (_2_)  Taipé Chinesa TPETaipé Chinesa
Chao-Huang LIN
Chen-Jung LO
Cheng-Hsien CHANG
Chi-Hsin CHEN
Chien-Fu KUO LEE
Chung-Yi HUANG
Kuang-Shih WANG
Kun-Han LIN
Kun-Hong PAI
Kuo-Chian KU
Kuo-Chong LO
Ming-Hsiung LIAO
Ming-Hung TSAI
Shih-Hsih WU
Tai-Chuan CHIANG
Wei-Chen CHEN
Wen-Chung CHANG
Wen-Po HUANG
Yaw-Teing CHANG
Yeu-Jeng JONG
05-08-1992 (_3_)  Japão JPNJapão
Akihiro TOGO
Hiroki KOKUBO
Hiroshi NAKAMOTO
Hirotami KOJIMA
Hiroyuki SAKAGUCHI
Katsumi WATANABE
Kazutaka NISHIYAMA
Kento SUGIYAMA
Koichi OSHIMA
Koji TOKUNAGA
Masafumi NISHI
Masahito KOHIYAMA
Masanori SUGIURA
Shigeki WAKABAYASHI
Shinichi SATO
Shinichiro KAWABATA
Takashi MIWA
Tomohito ITO
Yasuhiro SATO
Yasunori TAKAMI