ANALYTICS
FR         +

Kosovo Adea KOLLQAKU - Kosovo - Ski (Profil sur le BEST sports Database)

Médailles

0
Or
0
Argent
0
Bronze

Pays

  • Kosovo KOS - Kosovo (2019-2019)

Sport

  • Ski

Distribution des Résultats

Performance

Championnats du Monde

32681 / 35211
Total

12 / 23
Kosovo

1449 / 1799
Ski

Ligne de Temps

2019Championnats du Monde de Ski AlpinSkiAlpine - Slalom womenAlpine - Giant Slalom women#51Championnats du Monde de Ski Alpin 2019 Ski - Alpine - Slalom women#81Championnats du Monde de Ski Alpin 2019 Ski - Alpine - Giant Slalom women