ANALYTICS
EN         +

Athletes

Filter by

Country:

Sport:

Gender:

Retrieving 1 - 15 / 470 >

1F - Stanka ZLATEVA
Bulgaria - Bulgaria - Wrestling
2006-2012
G = 5
S = 2
B = 1
2F - Stefka KOSTADINOVA
Bulgaria - Bulgaria - Athletics
1987-1997
G = 5
S = 1
B = 0
3M - Jordan JOVTCHEV
Bulgaria - Bulgaria - Gymnastics
1995-2009
G = 4
S = 6
B = 7
4M - Armen NAZARIAN
Bulgaria - Bulgaria - Wrestling
1997-2005
G = 4
S = 0
B = 4
5F - Rumyana NEYKOVA
Bulgaria - Bulgaria - Rowing
2000-2009
G = 3
S = 3
B = 2
6F - Simona PEYCHEVA
Bulgaria - Bulgaria - Gymnastics
2001-2001
G = 3
S = 2
B = 0
7M - Serafim BARZAKOV
Bulgaria - Bulgaria - Wrestling
1998-2005
G = 2
S = 3
B = 0
8F - Hristiana TODOROVA
Bulgaria - Bulgaria - Gymnastics
2010-2016
G = 2
S = 2
B = 5
9F - Mihaela MAEVSKA
Bulgaria - Bulgaria - Gymnastics
2010-2016
G = 2
S = 2
B = 5
10F - Reneta KAMBEROVA
Bulgaria - Bulgaria - Gymnastics
2010-2016
G = 2
S = 2
B = 5
11F - Laura TRAETS
Bulgaria - Bulgaria - Gymnastics
2017-2020
G = 2
S = 2
B = 3
12F - Madlen RADUKANOVA
Bulgaria - Bulgaria - Gymnastics
2017-2020
G = 2
S = 2
B = 3
13F - Simona DYANKOVA
Bulgaria - Bulgaria - Gymnastics
2017-2020
G = 2
S = 2
B = 3
14F - Stefani KIRYAKOVA
Bulgaria - Bulgaria - Gymnastics
2018-2020
G = 2
S = 1
B = 2
15F - Albena DENKOVA
Bulgaria - Bulgaria - Ice Skating
2003-2007
G = 2
S = 1
B = 1

Athletes by Country

Athletes by Sport

Athletes by Championship